416ZOBRAZENÍ

  Kost je gotický hrad nacházející se v Českém ráji.Postavil jej okolo roku 1349 Beneš z Vartemberka.Jako jeden z mála hradů je postaven v údolí na pískovcovém ostrohu.Vévodí mu mohutná věž, zvaná bílá.

Hrad byl v údolí tak ukrytý, že nepřátelská vojska ho nemohla při pochodu okolní krajinou vůbec zahlédnout.V okolí Kosti byly tři rybníky, dva z nich se dochovaly. V případě nebezpečí tak bylo možno podhradí zatopit vodou. V r.1415 přechází hrad do držení rodu  Zajíců z Házmburka.

Za husitských válek byl hrad centrem katolíků na Boleslavsku. Za vlády Jiřího z Poděbrad stáli Zajícové v čele odbojné šlechty, následkem toho byl hrad  v r.1467 a 1469 obléhán královským vojskem, před dobytím ho zachránil Jan Zajíc včasným uzavřením příměří s králem.

Z dalších významných držitelů hradu můžeme jmenovat rody Lobkoviců a Černínů. V r.1635 hrad vyhořel a opraven byl jen částečně.Panstvo se zde zdržuje jen zřídka a hrad osidluje úřednictvo, sídlí zde správa panství. Za zmínku stojí,že hrad měl být r.1658 na císařského nařízení zbořen, protože za třicetileté války  často sloužil jako opěrný bod nepřítele.Odvolání rozkazu stálo tehdejší majitele nemalé úsilí. Dnes je hrad v držení rodu Kinských.Jsou zde k vidění bohaté historické expozice v několika návštěvnických okruzích. K hradu se dostaneme silnicí ze Sobotky přes obec Podkost(5 km).