1339ZOBRAZENÍ

Ulička s trpasličími domky

Uličku tvoří drobné domky s barevnou fasádou, vestavěné do oblouků hradební zdi mezi věžemi Novou Bílou a Daliborkou. Vznikla ve 2. pol. 16. stol., kdy se zde usadili hradní střelci a zlatotepci, podle nichž se původně nazývala Zlatnická. Romantická pověst spojuje název uličky s alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří zde však ve skutečnosti nikdy nebydleli. V 18. a 19. stol. se domky staly obydlim chudiny. Zdejší pitoreskní prostředí zaujalo řadu spisovatelů a výtvarných umělců. V domku č. 22 žil v r. 1917 spisovatel Franz Kafka. V domě mezi Zlatou uličkou a Daliborkou, zbořeném při stavebních úpravách po r. 1960, žil a tvořil na přelomu dvacátých a třicátých let básník Jaroslav Seifert (1901-1985), nositel Nobelovy ceny za literaturu. Domky jako pozoruhodný doklad života na Pražském hradě byly v l.1952-1955 opraveny podle projektu P. Janáka a barevně vyřešeny J. Trnkou. V některých jsou dnes výběrové prodejny knih, upomínkových předmětů a bižutérie. Dále je zde výstavní síň v prostorech ochozu hradních střelců.

Věž Daliborka

Je součástí pozdně gotického vnějšího opevnění Pražského hradu, vybudovaného za krále Vladislava Jagellonského na konci 16. stol. podle projektu B. Rieda z Piestingu. Daliborka, jedna z dělových věží, byla postavena r. 1496. Je nazvána podle prvního vězně, rytíře Dalibora z Kozojed, uvrženého sem r. 1498. Byl obviněn z poskytnutí ochrany vzbouřeným poddaným ze sousedního panství na Litoměřicku a popraven. Daliborův příběh na libreto Josefa Wenziga zhudebnil Bedřich Smetana v opeře Dalibor (1868).

Nová Bílá věž

Rovněž dělostřelecká bašta jagellonského opevnění, byla státním vězením, které sem bylo přeneseno r. 1584 z pův. Bílé věže v jižní části mezi 2. a 3. nádvořím. Byli zde vězněni anglický alchymista a vyzvědač Edward Kelley, intrikánští komorníci Rudolfa II. Filip Lang a Kašpar Rucký a po bitvě na Bílé hoře vůdcové stavovského ptotihabsburského povstání z r. 1618. Na stěnách jsou zachovány četné nápisy a kresby vězňů. Na konci 18. stol. byla věž přeměněna na byty.